Danh sách cửa hàng bán giày bảo hộ lao động Singapore D&D – Tại Bắc Ninh

1. Công ty Hoàng Dương – 0986841298

Địa chỉ: Số 52, Đường Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

2. Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Midu Việt Nam – Điện thoại: 0943484182

Địa chỉ: 157 Minh Khai – Đông Ngàn – Từ Sơn – Bắc Ninh